datalagring är en fråga om både trygghet och prestanda

Hos Binero kan du både lagra och säkra stora mängder data. Vi garanterar svensk datalagring och efterlevnad av GDPR, vilket innebär att du tryggt kan placera även känslig data hos oss.

svensk datalagring

Vi erbjuder flera olika former av datalagring. Allt från blixtsnabb objektlagring för applikationer, till backup som tjänst och disaster recovery-lösningar. Datalagring handlar för de flesta i första hand om trygghet och i andra hand om tillgänglig yta. Binero har lång erfarenhet av olika lagringslösningar och kan leverera kombinationer av olika protokoll, på rätt prestandanivå för rätt kostnad. Datasäkerhet är självklart alltid A och O i våra lösningar.

Att ha backup av viktig data är alltid starkt rekommenderat. Att tappa allt data är ofta förenat med stora svårigheter för ett företag – lösningen för många är olika modeller av backup. Traditionell backup av data är en relativt kostnadseffektiv lösning och tillför flera fördelar utöver att säkra upp en total dataförlust.

Tyvärr kan även backup ibland vara otillräckligt, till exempel om backupen förvaras på samma plattform (lokal backup) - eller i samma datacenter - som primärdatan. Oavsiktliga raderingar kan ske, ditt system kan få ett intrång med access till även backup, och det händer trots allt att datacenter raseras eller brinner ner. Då behöver du istället kunna luta dig mot andra lösningar än traditionell backup - nämligen så kallad Disaster Recovery (DR).

Disaster recovery handlar inte i första hand om att minimera risk utan snarare om att planera för - och ha en lösning på - det värsta, liksom att vara medveten om hur lång tid det tar att komma tillbaka efter en katastrof.

hur ska vi arbeta med disaster recovery?

Dessa nyckelfrågor brukar vi ställa till våra kunder för att hitta fram rätt lösning:

  • Vilken risknivå är rimlig vad gäller att garantera att datan finns kvar?
  • Hur lång tid är det acceptabelt att verksamheten ligger nere efter en katastrof?
  • Vilken komplexitet är OK att tillföra och finns kompetensen att tillgå?

minska riskerna med den mänskliga faktorn

Användare gör ibland fel. Det kan handlar om en oavsiktlig radering av en fil (eller ännu värre – ett katalogträd) eller en systemuppgradering som inte gjorde vad den lovade. I värsta fall till och med sabotage eller virus. Denna typ av problem upptäcks inte alltid på en gång och påverkar inte systemet som helhet. Även om systemet har tillgång till en replikering på annan plats eller är distribuerat på flera noder så kan fortfarande raderingen följa med, eftersom systemet inte kan avgöra vad som är att betrakta som en ”okej förändring” av datat (så länge den som gör förändringen har rättigheter). En tid senare när felet uppmärksammas finns ofta inget sätt att gå tillbaka utan en väl konfigurerad backup.

Backupen bör lagras avskiljt från primärdatan, och också med minimalt med rättigheter och integration för att minska risk att även backuper kan bli påverkade av ett eventuellt intrång. Hos oss finns bra modeller på plattforms och infrastrukturslager för att lösa detta och därigenom separera backupen från kundens plattform och system. Backup i många former är också en typ av versionshantering av ett dataset. Om du behöver göra en selektiv återläsning av exempelvis en fil - eller för den delen återläsa en hel server - från ett visst datum kan du lita på att datat finns på backupen!

cloud connect

Binero jobbar bland annat med Veeam Cloud Connect. Det är ett system där du som användare nyttjar plats i vårt moln för att med mjukvaran ”Veeam Backup and Replication” både från kundplacerad utrustning – så kallad On premise – via internet och/eller från någon av våra datorhallar, tar backup både på fysiska och virtuella maskiner helt automatiserat. Du kan återställa hela eller delar (d.v.s. filer) av maskinen. Självklart hjälper vi dig att komma igång och även under plattformens livscykel med handledning och support.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med backup som tjänst? Prata med oss!

objektlagring - lagra stora mängder objekt i molnet

Objektlagring är en lagringsform som inte kräver traditionell koppling till en volym och server, utan gör det möjligt att direkt över webben lagra och hämta data över ett API.

Lösningen passar utmärkt för att lagra stora mängder objekt, till exempel dokument, foton, video, installationsfiler, i molnet på ett skalbart och effektivt sätt då du inte behöver tänka på att växa ut lagringsvolymer eller servrar som hanterar detta.

Vi erbjuder objektlagring som self service-tjänst i vårt publika moln, men även inom managerade tjänster där vi rådgör och hjälper dig som kund att implementera objektlagringen på bästa sätt.

De vanligaste användningsområdena inkluderar säkerhetskopiering av filer, off-site backups, applikationsdata, streamingtjänster eller versionshanterad replikering.

Objektlagring är perfekt för ostrukturerad data - data som du bara behöver lagra och senare hämta. Du kommer att lagra din data i en container (OpenStack) eller en hink (AWS S3). Du kan när som helst bestämma vem som ska ha åtkomst till de uppgifter som du lagrar, och göra innehåll offentligt eller privat när du behöver det.

Olika serviceklasser för olika användningsområden

Beroende på vad du vill använda objektlagringen till finns det olika klasser av tjänster du kan välja mellan. Vi erbjuder fyra olika klasser för att tillgodose ett brett spann av olika behov. Från data som du bara vill lägga i långtidsförvaring och glömma, till data som du kommer att läsa en miljard gånger om dagen - alla dina behov täcks in!

Två olika API:er

Vi älskar öppen källkod och vi älskar OpenStack! Allt implementeras med OpenStack i vårt backend, och du når tjänsten för objektlagring via vårt inbyggda Swift API. På det sättet har du full kompatibilitet om du redan använder OpenStack och Swift API. Vi erbjuder också ett API till AWS S3 (Simple Storage Service). Om du tidigare har skrivit kod - eller använder applikationer - som fungerar med AWS S3 kommer den att fungera lika bra hos oss på Binero. Återanvänd bara koden du redan har så är du igång!

Dessa olika API:er har i sin tur olika stöd för funktioner som exempelvis versionshantering, kryptering, object locking och mycket mer. Läs mer om hur du använder objektlagring på våra supportsidor.

kom igång direkt!

Skapa ett konto i vår publika molntjänst och börja använda tjänsten för objektlagring nu direkt. Det går snabbt och enkelt!